کلیه تجهیزات ارائه شده توسط شرکت دارای ضمانت ۲۴ ماهه بدون هیچ گونه قید و شرط می باشد.