نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان پاسداران ، ابتدای بوستان ۷ ، پلاک ۱۶۷

تلفن : ۲۲۵۸۶۸۹۰ – ۲۲۵۸۶۷۲۷ – ۲۲۵۸۶۸۸۴

تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۰۰۷۱۶۲

فکس : ۸۹۷۸۴۱۹۵

ایمیل: info@nikanfitness.com

نشانی دفتر فروش اصفهان : خیابان توحید ، حد فاصل مهرداد و پلیس ، ساختمان پاسارگاد ، طبقه سوم ، واحد ۳۰۱

تلفن: ۳۶۲۸۴۸۶۷ – ۳۶۲۸۴۸۶۵ -۰۳۱

تلفن همراه : ۰۹۱۳۱۱۰۴۷۶۵

ایمیل: isfahanoffice@nikanfitness.com

موقعیت: